ΓΥ

Ανάρτηση τροποποιημένου Σχέδιου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 03/06/2020.